Strona główna

 Fundacja powstała 5 kwietnia 1994r., utworzyło ją 14 fundatorów. 
Jej statutowym celem  jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie leczenia, rehabilitacji, inicjowania i wspierania wszelkich przedsięwzięć umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu codziennym. Od 1996r. Fundacja przyznaje  Złote Serca dla 5 osób lub instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 
          Nasza Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne w zakresie:
  •  Pomoc indywidualna dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej (na cele leczenia i rehabilitacji).
  • Pomoc w zakresie doradztwa i poradnictwa rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  • Kontynuacja programu edukacyjnego. Finansowanie stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionej młodzieży niepełnosprawnej. 
  • Promowanie sportu i innych form inicjatyw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  • Organizacja imprez dla i na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 Comments