Strona główna‎ > ‎

Działalność Fundacji

Obszarem działań naszej Fundacji jest:
 
1. Prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i informacyjnej na rzecz osób 
    niepełnosprawnych.
2. Finansowanie stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionych jednostek wśród
    dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Organizowanie kampanii promocyjno - integracyjnych, które będą popularyzowały
     osiągnięcia i dokonania osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki
     i sportu.
4. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
5. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu fonduszy lub inne formy
    wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej znajdującej się w trudnej sytuacji
    zdrowotnej, społecznej i materialnej w zakresie: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
    specjalistycznego leczenia, organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
6. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:
  • poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne
  • warsztaty ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej, szkolenia dla pracodawców
  • badania oraz kampanie informacyjno - promocyjne
7. Szkolenia i aktywizacja zawodowa opiekunów osób niepełnosprawnych
8. Promowanie i organizowanie wolontariatu
9. Organizowanie i dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów
     Aktywności Zawodowej oraz ośrodków rehabilitacyjno - terapeutycznych
 
Fundacja realizuje swoje cele, zawierające się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności porzytku publicznego i o wolontariacie prowadząc działalność w formie nieodpłatnej.